Danh mục sản phẩm
Intel Core i5 12600KF ( 3.7GHz / 10C16T / LGA 1700 )
Liên hệ
Intel Core i9 12900KF ( 3.2GHz / 16C24T / LGA 1700 )
Liên hệ
CPU Intel Core i3 12100F ( 3.3GHz / 4C8T / LGA 1700 )
2.690.000 đ
CPU Intel Core i5 12400F ( 2.6GHz / 6C12T / LGA 1700 )
4.550.000 đ
Intel Core i5 12600K ( 3.7GHz / 10C16T / LGA 1700 )
7.590.000 đ
Intel Core i7 12700F ( 2.1GHz / 12C20T / LGA 1700 )
8.490.000 đ
Intel Core I7 12700KF ( 3.6GHz/ 12C20T / LGA 1700 )
10.390.000 đ
Intel Core i7 12700K ( 3.6GHz / 12C20T / LGA 1700 )
10.900.000 đ
Intel Core i9 12900K ( 3.2GHz / 16C24T / LGA 1700 )
15.490.000 đ