Danh mục sản phẩm
Bàn phím Corsair K55 RGB Pro
1.050.000 đ 1.190.000 đ
  • Tiết kiệm 12 %
Bàn phím cơ không dây Newmen GM610 Grey
1.180.000 đ 1.280.000 đ
  • Tiết kiệm 8 %
Bàn phím cơ E-Dra EK384W Switch Gateron
1.290.000 đ
Bàn phím Logitech G413 TKL SE
1.350.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3087 v2 World Tour Tokyo (Akko switch v2)
1.390.000 đ
Bàn phím cơ Akko 3108 V2 World Tour Tokyo (Akko Switch)
1.500.000 đ
Bàn phím cơ không dây Newmen GM680 Dual Mode - Gateron G-Pro Switch
1.530.000 đ 1.760.000 đ
  • Tiết kiệm 14 %
Bàn phím cơ không dây Newmen GM680 Jungle
1.630.000 đ 1.830.000 đ
  • Tiết kiệm 11 %
Bàn phím cơ Akko 3108 World Tour Tokyo R2 (Akko Switch)
1.650.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3108 V2 Silent (Cherry Switch)
1.650.000 đ
Bàn phím Corsair K63
1.650.000 đ
Bàn phím Logitech G610 Orion
1.720.000 đ 2.090.000 đ
  • Tiết kiệm 18 %
Bàn phím Logitech G613 Wireless
1.750.000 đ 2.500.000 đ
  • Tiết kiệm 30 %
Bàn phím cơ Akko 3084 Silent - Bluetooth
1.800.000 đ
Bàn phím cơ không dây Newmen GM840 - Dual Mode - Kailhbox White Switch
1.850.000 đ 2.050.000 đ
  • Tiết kiệm 10 %
Bàn phím Corsair K60 Pro Red Led
1.890.000 đ
Bàn phím cơ không dây Newmen GM840 Pro (G-Pro Yellow Axis)
1.890.000 đ 2.290.000 đ
  • Tiết kiệm 18 %
Bàn phím FL-Esports F11G Pro Polar Night
1.890.000 đ
Bàn phím cơ Logitech G512 GX RGB (Tactile/Linear)
1.950.000 đ 2.590.000 đ
  • Tiết kiệm 25 %
Bàn phím cơ Akko 3087 World Tour Tokyo (Cherry Switch)
1.970.000 đ