Danh mục sản phẩm
Ram Kingston Fury Beast 8GB (1x8GB) DDR4 3200Mhz
650.000 đ
Ram Kingston Fury Beast 8GB (1x8GB) 3200Mhz DDR4 RGB
850.000 đ
Ram Kingston Fury Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200Mhz
1.290.000 đ
Ram Kingston Fury Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz
1.490.000 đ
Ram Kingston Fury Beast RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz
1.690.000 đ
Ram Kingston Fury Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200Mhz
2.890.000 đ
Ram Kingston Fury Beast 32GB (2x16GB) DDR5 4800Mhz
3.290.000 đ
Ram Kingston Fury Beast (KF552C40BBK2-32) 32GB (2x16GB) DDR5 5200Mhz
3.490.000 đ
Ram Kingston Fury Beast (KF556C40BBK2-32) 32GB (2x16GB) DDR5 5600Mhz
3.690.000 đ
Ram Kingston Fury Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz
3.890.000 đ
Ram Kingston Fury Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz
3.990.000 đ