Danh mục sản phẩm
Màn hình LG 24MP400-B (24" IPS 75Hz Freesync)
3.190.000 đ 4.090.000 đ
 • Tiết kiệm 23 %
Màn hình LG 24MK600M-B ( 24" - IPS - 75hz )
3.700.000 đ 4.390.000 đ
 • Tiết kiệm 16 %
Màn hình LG 24MP60G-B (24" IPS 75Hz Freesync)
3.690.000 đ 4.590.000 đ
 • Tiết kiệm 20 %
Màn hình LG 27MK600M-B (27" IPS 75Hz FreeSync)
4.050.000 đ 5.490.000 đ
 • Tiết kiệm 27 %
Màn hình LG 27MP60G (27" - IPS - 75Hz)
4.050.000 đ 5.590.000 đ
 • Tiết kiệm 28 %
Màn hình LG 27QN600 (27" IPS 2K HDR 10)
6.490.000 đ 8.500.000 đ
 • Tiết kiệm 24 %
Màn hình LG 27GL650F-B UltraGear™ (27" IPS 144Hz Gsync)
6.490.000 đ 8.500.000 đ
 • Tiết kiệm 24 %
Màn hình LG 32GN600-B UltraGear (32" 2K 165Hz HDR10)
7.290.000 đ 8.990.000 đ
 • Tiết kiệm 19 %
Màn hình LG 27GP850-B UltraGear 27" Nano IPS 2K 180Hz 1ms HDR G-Sync
9.590.000 đ
Màn hình LG 27GN800 UltraGear™ (27" IPS 2K 144Hz 1ms G-Sync)
7.990.000 đ 9.990.000 đ
 • Tiết kiệm 21 %
Màn hình LG 27GL850 UltraGear 27" (Nano IPS 2K 144Hz 1ms HDR G-Sync)
10.890.000 đ 11.490.000 đ
 • Tiết kiệm 6 %
Màn hình cong LG 34GL750 (34" IPS 144Hz G-Sync HDR)
9.790.000 đ 12.590.000 đ
 • Tiết kiệm 23 %
Màn hình LG 32GP850-B UltraGear (32" Nano IPS 2K 180Hz 1ms HDR G-Sync)
11.890.000 đ 13.590.000 đ
 • Tiết kiệm 13 %