Danh mục sản phẩm
Montech X2 Black (Sẵn 3 fan RGB)
800.000 đ 950.000 đ
  • Tiết kiệm 16 %
Montech X1 Black (sẵn 4 fan RGB)
800.000 đ 950.000 đ
  • Tiết kiệm 16 %
Montech X1 White (Sẵn 4 Fan RGB)
850.000 đ 950.000 đ
  • Tiết kiệm 11 %
MONTECH AIR X ARGB ( WHITE )
1.350.000 đ
MONTECH AIR X ARGB ( BLACK )
1.350.000 đ