Danh mục sản phẩm
Montech X2 Black (Sẵn 3 fan RGB)
950.000 đ
Montech X1 Black (sẵn 4 fan RGB)
950.000 đ
Montech X1 White (Sẵn 4 Fan RGB)
950.000 đ
Vỏ Case Montech Air 1000 Lite (Mid Tower/Màu Đen)
1.250.000 đ
MONTECH AIR X ARGB ( WHITE )
1.350.000 đ
MONTECH AIR X ARGB ( BLACK )
1.350.000 đ
Vỏ Case Montech Air 1000 Premium (Mid Tower/Màu Đen/Tặng 4 fan ARGB))
1.650.000 đ
Case Montech Air 1000 Premium (Mid Tower/Màu Trắng/Tặng 4 fan ARGB)
1.750.000 đ
Montech Sky Two ARGB Black
1.850.000 đ
Montech Sky Two ARGB White
1.950.000 đ
Case Montech KING 95 PRO Black
3.490.000 đ
Case Montech KING 95 PRO White
3.590.000 đ