Danh mục sản phẩm
NZXT H510 Matte White (CA-H510B-B1) (Trắng)
1.990.000 đ
NZXT H510 Matte Black (CA-H510B-B1) (Đen)
1.990.000 đ
NZXT H510 FLOW MATTE BLACK
1.990.000 đ 2.490.000 đ
  • Tiết kiệm 21 %
NZXT H510 FLOW MATTE WHITE
1.990.000 đ 2.490.000 đ
  • Tiết kiệm 21 %
NZXT H510i MATTE BLACK
2.590.000 đ 3.090.000 đ
  • Tiết kiệm 17 %
NZXT H510i MATTE WHITE
2.590.000 đ 3.090.000 đ
  • Tiết kiệm 17 %
NZXT H710 MATTE WHITE
3.480.000 đ 3.990.000 đ
  • Tiết kiệm 13 %
NZXT H510 Elite Matte Black (CA-H510E-B1) (Đen)
4.390.000 đ
NZXT H710i MATTE BLACK
4.350.000 đ 5.050.000 đ
  • Tiết kiệm 14 %