Danh mục sản phẩm
Case NZXT H5 Flow Black
1.990.000 đ
Case NZXT H5 Flow White
1.990.000 đ
Case NZXT H6 Flow White
2.590.000 đ
Case NZXT H6 Flow Black
2.590.000 đ
Case NZXT H5 Flow Black RGB
2.880.000 đ
Case NZXT H5 Flow White RGB
2.880.000 đ
Case NZXT H7 Flow White
2.990.000 đ
Case NZXT H7 Flow Black
2.990.000 đ
Case NZXT H5 Elite White (2 fan ARGB)
3.190.000 đ
Case NZXT H5 Elite Black (2 fan ARGB)
3.190.000 đ
Case NZXT H9 Flow White
3.890.000 đ
Case NZXT H9 Flow Black
3.890.000 đ
Case NZXT H9 Elite White (3 fan RGB)
5.290.000 đ
Case NZXT H9 Elite Black (3 fan RGB)
5.290.000 đ