Danh mục sản phẩm
Bàn phím Corsair K55 RGB Pro
1.090.000 đ
Bàn phím Corsair K63
1.650.000 đ
Bàn phím Corsair K60 Pro Red Led
1.890.000 đ
Bàn phím Corsair K68 - Red Led
2.090.000 đ
Bàn phím Corsair K60 Pro SE RGB
2.250.000 đ
Bàn phím cơ Corsair K65 RGB MINI
2.390.000 đ
Bàn phím Corsair K63 Wireless
2.490.000 đ
Bàn phím Corsair K68 RGB
2.750.000 đ
Bàn phím cơ Corsair K70 TKL RGB Champion Series
3.150.000 đ
Bàn phím Corsair K70 RGB MK.2
3.390.000 đ
Bàn phím Corsair K95 RGB Platinum XT
4.190.000 đ