Danh mục sản phẩm
INTEL CORE I3 10105F ( 3.7GHZ / 4C8T / LGA 1200 )
1.890.000 đ
INTEL CORE I3 10100F ( 4.3GHZ / 4C8T / LGA 1200 )
2.100.000 đ
CPU Intel Core i3 12100F (3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng )
2.490.000 đ
INTEL CORE I5 10400F ( 2.9GHz / 6C12T / LGA 1200 )
2.590.000 đ
AMD RYZEN 3 3100 ( 3.6GHZ / 4C8T / AM4 )
2.690.000 đ
AMD RYZEN 3 3200G ( 3.6GHZ / 4C4T / AM4 )
2.950.000 đ
AMD RYZEN 3 3300X ( 3.8GHz /4C8T / AM4 )
3.090.000 đ
INTEL CORE I3 10100 ( 3.6GHZ / 4C8T / LGA1200 )
3.200.000 đ
AMD RYZEN 5 3500 ( 3.6GHZ / 6C6T / AM4 )
3.590.000 đ
INTEL CORE I5 11400F ( 2.6GHz / 6C12T / LGA 1200 )
3.790.000 đ
AMD RYZEN 5 3400G ( 3.7GHz /4C8T / AM4 )
4.290.000 đ
CPU Intel Core i5 12400F (2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng)
4.290.000 đ
AMD Ryzen 5 3600 ( 3.6GHz / 6C12T / AM4 )
5.290.000 đ
Intel Core i5 13400F / 2.5GHz Turbo 4.6GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700
5.590.000 đ
INTEL CORE I5 11500 ( 2.7GHz / 6C12T / LGA 1200 )
6.150.000 đ
Intel Core i5 13400 / 2.5GHz Turbo 4.6GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700
6.390.000 đ
Intel Core i5 13500 / 2.5GHz Turbo 4.8GHz / 14 Nhân 20 Luồng / 20MB / LGA 1700
6.490.000 đ
Intel Core i5 12600KF ( 3.7GHz / 10C16T / LGA 1700 )
6.990.000 đ
AMD Ryzen 5 7600X / 4.7GHz Boost 5.3GHz / 6 nhân 12 luồng / 38MB / AM5
7.190.000 đ
INTEL CORE I7 10700F ( 2.9GHz / 8C16T / LGA 1200 )
7.500.000 đ