Danh mục sản phẩm
INTEL CORE I3 10100F ( 4.3GHZ / 4C8T / LGA 1200 )
1.690.000 đ
INTEL CORE I3 10105F ( 3.7GHZ / 4C8T / LGA 1200 )
1.790.000 đ
CPU Intel Core i3 12100F (3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng )
2.190.000 đ
INTEL CORE I5 10400F ( 2.9GHz / 6C12T / LGA 1200 )
2.590.000 đ
INTEL CORE I3 10100 ( 3.6GHZ / 4C8T / LGA1200 )
2.590.000 đ
INTEL CORE I5 11400F ( 2.6GHz / 6C12T / LGA 1200 )
2.990.000 đ
CPU Intel Core i5 12400F (2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng)
3.190.000 đ
Intel Core i5 12600K ( 3.7GHz / 10C16T / LGA 1700 )
5.190.000 đ
Intel Core i5 13400F / 2.5GHz Turbo 4.6GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700
5.190.000 đ
Intel Core i5 13400 / 2.5GHz Turbo 4.6GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700
5.990.000 đ
INTEL CORE I5 11500 ( 2.7GHz / 6C12T / LGA 1200 )
6.150.000 đ
AMD Ryzen 5 7600X / 4.7GHz Boost 5.3GHz / 6 nhân 12 luồng / 38MB / AM5
6.190.000 đ
Intel Core i5 13500 / 2.5GHz Turbo 4.8GHz / 14 Nhân 20 Luồng / 20MB / LGA 1700
6.490.000 đ
Intel Core i7 12700F (2.1GHz Turbo 4.9GHz / 12 Nhân 20 Luồng)
7.190.000 đ
INTEL CORE I7 10700F ( 2.9GHz / 8C16T / LGA 1200 )
7.500.000 đ
Intel Core i5 13600KF / 3.5GHz Turbo 5.1GHz / 14 Nhân 20 Luồng / 24MB / LGA 1700
7.590.000 đ
INTEL CORE I7 10700 ( 2.9GHz / 8C16T / LGA 1200 )
7.700.000 đ
INTEL CORE I7 10700K ( 3.8GHz / 8C16T / LGA 1200 )
7.900.000 đ
Intel Core i5 13600K / 3.5GHz Turbo 5.1GHz / 14 Nhân 20 Luồng / 24MB / LGA 1700
8.290.000 đ
Intel Core i7 12700K (3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng)
8.390.000 đ