Danh mục sản phẩm
Intel Core i5 13600KF / 3.5GHz Turbo 5.1GHz / 14 Nhân 20 Luồng / 24MB / LGA 1700
8.290.000 đ
Intel Core i5 13600K / 3.5GHz Turbo 5.1GHz / 14 Nhân 20 Luồng / 24MB / LGA 1700
8.990.000 đ
Intel Core i7 13700KF / 3.4GHz Turbo 5.4GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700
11.490.000 đ
Intel Core i7 13700K / 3.4GHz Turbo 5.4GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700
11.990.000 đ
Intel Core i9 13900KF / 3.0GHz Turbo 5.8GHz / 24 Nhân 32 Luồng / 36MB / LGA 1700
16.490.000 đ
Intel Core i9 13900K / 3.0GHz Turbo 5.8GHz / 24 Nhân 32 Luồng / 36MB / LGA 1700
16.990.000 đ