Danh mục sản phẩm
Intel Core i5 13400F / 2.5GHz Turbo 4.6GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700
5.590.000 đ
Intel Core i5 13400 / 2.5GHz Turbo 4.6GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700
6.390.000 đ
Intel Core i5 13500 / 2.5GHz Turbo 4.8GHz / 14 Nhân 20 Luồng / 20MB / LGA 1700
6.490.000 đ
Intel Core i5 13600KF / 3.5GHz Turbo 5.1GHz / 14 Nhân 20 Luồng / 24MB / LGA 1700
8.000.000 đ
Intel Core i5 13600K / 3.5GHz Turbo 5.1GHz / 14 Nhân 20 Luồng / 24MB / LGA 1700
8.600.000 đ
Intel Core i7 13700KF / 3.4GHz Turbo 5.4GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700
10.700.000 đ
Intel Core i7 13700K / 3.4GHz Turbo 5.4GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700
11.500.000 đ
Intel Core i9 13900KF / 3.0GHz Turbo 5.8GHz / 24 Nhân 32 Luồng / 36MB / LGA 1700
15.200.000 đ
Intel Core i9 13900K / 3.0GHz Turbo 5.8GHz / 24 Nhân 32 Luồng / 36MB / LGA 1700
15.900.000 đ