Danh mục sản phẩm
INTEL CORE I3 10100F ( 4.3GHZ / 4C8T / LGA 1200 )
1.690.000 đ
INTEL CORE I3 10105F ( 3.7GHZ / 4C8T / LGA 1200 )
1.790.000 đ
INTEL CORE I5 10400F ( 2.9GHz / 6C12T / LGA 1200 )
2.590.000 đ
INTEL CORE I3 10100 ( 3.6GHZ / 4C8T / LGA1200 )
2.590.000 đ
INTEL CORE I7 10700F ( 2.9GHz / 8C16T / LGA 1200 )
7.500.000 đ
INTEL CORE I7 10700 ( 2.9GHz / 8C16T / LGA 1200 )
7.700.000 đ
INTEL CORE I7 10700K ( 3.8GHz / 8C16T / LGA 1200 )
7.900.000 đ
INTEL CORE I9 10900 ( 2.8GHz / 10C20T / LGA 1200 )
10.990.000 đ
INTEL CORE I9 10900K ( 3.7GHz / 10C20T / LGA 1200 )
13.899.000 đ
INTEL CORE I5 10400 ( 2.9GHz / 6C12T / LGA 1200 )
Liên hệ