Danh mục sản phẩm
CPU AMD Ryzen 5 5600X ( 3.7GHz / 6C12T / AM4 )
7.990.000 đ
AMD Ryzen 7 5800X ( 3.8GHz / 8C16T / AM4 )
12.200.000 đ
AMD Ryzen 9 5900X ( 3.7GhZ / 12C24T / AM4 )
14.990.000 đ
AMD Ryzen 9 5950X ( 3.4GHz / 16C32T / AM4 )
21.900.000 đ