Danh mục sản phẩm
AMD RYZEN 3 3100 ( 3.6GHZ / 4C8T / AM4 )
2.690.000 đ
AMD RYZEN 3 3200G ( 3.6GHZ / 4C4T / AM4 )
2.950.000 đ
AMD RYZEN 3 3300X ( 3.8GHz /4C8T / AM4 )
3.090.000 đ
AMD RYZEN 5 3500 ( 3.6GHZ / 6C6T / AM4 )
3.590.000 đ
AMD RYZEN 5 3400G ( 3.7GHz /4C8T / AM4 )
4.290.000 đ
AMD Ryzen 5 3600 ( 3.6GHz / 6C12T / AM4 )
5.290.000 đ
AMD RYZEN 9 3900X ( 3.8GHz /12C24T / AM4 )
12.990.000 đ
AMD Ryzen 9 3950X ( 3.5Ghz / 16C32T / AM4 )
19.590.000 đ
AMD RYZEN 7 3700X ( 3.6GHz / 8C16T / AM4 )
Liên hệ