Danh mục sản phẩm
CPU Intel Core i3 12100F (3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng )
2.290.000 đ
CPU Intel Core i5 12400F (2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng)
3.390.000 đ
Intel Core i5 12600K ( 3.7GHz / 10C16T / LGA 1700 )
5.190.000 đ
Intel Core i7 12700F (2.1GHz Turbo 4.9GHz / 12 Nhân 20 Luồng)
7.190.000 đ
Intel Core i7 12700K (3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng)
8.390.000 đ
Intel Core i9 12900K ( 3.2GHz / 16C24T / LGA 1700 )
11.590.000 đ
Intel Core i5 12600KF ( 3.7GHz / 10C16T / LGA 1700 )
Liên hệ
Intel Core I7 12700KF ( 3.6GHz/ 12C20T / LGA 1700 )
Liên hệ